Posted by: lmfilio | January 23, 2009

Hesus, ang tunay na larawan ng Dios

Nuong nakaraang linggo, ipinagdiwang ng mga Katoliko ang pista ng Santo Nino. Ang rebulto ng batang Hesus, ang popular na anito mula pa sa Cebu, ito ang ibinigay na regalo ni Magelan nuong taong 1521 kay Rajah Humabon at sa kanyang asaawa nuong bininyagan sila sa pananampalatayang Katoliko. At mula nuon, marami na ang naging deboto sa rebultong ito kaya’t tuwing ikatatlong linggo ng buwan ng Enero hanggang ngayon, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Nino.

Sa kabilang dako naman, ipinagdiriwang ng simbahan ng Quiapo ang pista ng Itim na Nazareno. Ginaganap ito tuwing ika-9 ng Enero, taon-taon. Ginagawa ito upang mabigyan ng pagkakataon ang libo-libong deboto na mahipo ang imahen, na ayon sa paniniwala ng karamihan, nagbibigay ng himala sa bawa’t isa na nanampalataya. At kahit siksikan, mainit, magulo at minsan delikado, ibinubuhis ng bawa’t isang deboto ang sariling nilang buhay nahawakan lamang ang rebulto, na para sa kanila, ito na ang naging panata na ng kanilang buhay.

Hindi mabura sa isipan ng inyong lingkod ang larawan ng bawa’t isang taong pumupunta sa mga kapistahang katulad nito lalo na kapag napapanood ko ito sa TV o nababasa sa dyaryo. Katulad nung nakaraang dalawang linggo, katatapos lamang ng pista ng Itim na Nazareno, inilabas sa frontpage ng Inquirer ang kuha mula sa labas ng Quiapo kung saan naroroon ang rebulto ng Nazareno at sa paligid nito. nasisiksikan ang makapal na taong nagpupumilit hipuin ito. At ang tagline ng dyaryo, ganito: “The Faith of the Filipino”. Ang tanong ko sa aking sarili: ito nga ba ang ibig sabihin ng pananamapalataya para sa atin?

Nakakalungkot isip na kahit lumipas na ang kay raming taong mula ng sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, mukhang hindi pa rin nagbabago ang patingin ng nakararaming mga Pilipino sa uri ng pananampalataya hinihingi sa atin ng Dios. Kung iisipin, ang Santo Nino at ang Itim na Nazareno pa rin ang pinakapopular na larawan ang Dios dito sa Pilipinas. Ang Santo Nino ang larawan ng isang batang Hesus na pinanganak upang mamatay, ipinanganak upang bigyang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Ang Itim na Nazareno naman ang larawan ng isang nadudusang Hesus na pinasan sa kanyang balikat ang kasalanan ng salinbutan, at katulad din ng dahilan kung bakit ipinanganak ang sa Santo Nino, naghihirap ang Nazareno upang pagpabayaran ang ating kasalanan. Magkaibang larawan ngunit pareho tinutukoy: sa isang Dios na kagagamit-gamit, kinikilalang Dios dala ng pangangailangan.

Marahil marami sa atin ang iniisip: “Kuya Lance, wag mo na kaming sabihan tungkol sa bagay na yan sapagkat mula ng tumalikod ang aming pamilya sa pagiging Katoliko, iniwan na namin ang mga bagay na yan. Ngunit kahit ganun pa man, alam nyo po, kung tutuusin marami pa rin ang hindi nalalayo sa ganitong klaseng kaisipan. Wala naman po tayong rebulto sa ating mga tahanan, hindi man tayo dumadalo sa mga pista dito sa Baclaran pero minsan naiisip ng inyong lingkod na ito rin ang larawan ng Dios na sumasakop sa karamihan. Marami sa atin ang nag-aakala at nabuhay sa pagaakala na si Hesus, ang Dios na sinasamba dito sa kapilya, isang rin Dios na nakagamit-gamit, isang Dios na kinilala dala sa pangangailangan. Maririnig natin ang iba na nagsasabi:

“Alam ko na marami akong nagagawang kasalanan kaya nga ang paglilingkod, patuloy kong sinisipagan.”

“Panata na ng pamilya namin ang gawin ang mga ito dyan sa kapilya, kaya nga hanggang ngayon ginagawa pa rin namin at hindi iniiwanan.”

“Magbabago ako kapag nagawa ko ng iwanan ang kasalanan kaya nga nagsisipag ako sa paglilingkod para kahit paano mabawas-bawasan.”

Mga magulang ko’t kapatid, ito po ba ang larawan ni Hesus sa inyong isipan? Isang Dios na kagamit-gamit, isang Dios na kinikilala lamang dala ng pangangailangan?

Ngayon umaga, nais ko pong ipakilala sa atin ang isang larawan ni Hesus na guma-gamit at hindi kagamit-gamit, isang Hesus na kumilala at hindi lamang dala ng pangangailangan, isang Hesus na pumarito hindi lang upang mamatay para ating mga kasalanan bagkus dumating upang ipakita ang buhay na nagtatagumpay laban sa kasalanan, isang Hesus na hindi lamang namatay bagkus nagkaroon muli ng buhay! (Tayo po ay manalangin)

Hesus, ikaw ang susundan, tutularan at sasandalan, ang ilaw at liwanag ng aming buhay. Ituro mo po sa amin ang daan ng buhay, ang tulay sa kamatayan at muling-pagkabuhay.

Marami ang nakakakila sa istorya ng kapanganakan ni Hesus dahil ipinagdiriwang na ito tuwing Pasko. Ito rin ang dahilan kung bakit sikat na sikat sa mga Katoliko ang Santo Nino sapagkat ito ang larawan ni Hesus nung ipinanganak siya sa sabsaban. Ngunit kung tutuusin, kung babasahin po natin ang ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan sa kanyang kabuuan, malalaman natin na hindi nanatiling bata si Hesus. Kung inyong papansinin, pagkatapos na ilang unang kabanata sa Mateo at Lucas, isang binata-lalaking Hesus ang ating makikilala. Kumpara pa nga sa Markos at Juan, sa simula pa lang malaki na si Hesus at pinasimulan niya ang kanyang publikong pagministero.

Ngayon, marahil marami sa atin ang nakaaalam ng istorya ni Hesus nuong nagmiministeryo siya. Marahil maramin sa atin ang nakaaalam na nagturo siya, nangaral, nagpagaling ng may sakit at naghimala. Ngunit kung babalikan po natin ulit ang pagkakasunod-sunod ng istorya, may isang importanteng bagay siyang ginagawa bago pa man siya nagpa-simula ng ministero.

Ano ito?

Malimit pong makaligtaan na ang sentro ng istorya ng ebanghelyo, dumaloy mula ng tawagin ni Hesus ng kanyang mga taga-sunod. At kung inyong papansinin: ito ang humuhugis at tumulak sa buong istorya hanggang makarating siya ng Herusalem. Dun matatangpuan natin na ang Dios sa katauhan ni Hesus, nagdi-disipolo.

Ang pagtawag ni Hesus ng mga taga-sunod ang larawan ng Dios na ipinapakita ni Mateo, Lucas, Marcos at Juan. Ang larawang ito ang tinatawag na sa titulong “Rabbi” o sa tagalog, “Guro”. Medyo di po sakto ang salitang “Guro” kapag isinasalin sa ating modernong pakakaintindi sa salita. Kapag naririnig po ang salitang “Guro”, para sa atin, sila yung mga tagapagturo natin sa ekswelahan o mga sunday school teachers natin dito sa kapilya. Oo, ang “Rabbi” nagtuturo pero hindi po ito ayon sa modernong kaisipan nagtagapaturo. Meron isang malaking pagkakaiba at ito ang pagkakaroon ng mga taga-sunod.

Nakapanuod na po ba kayo ng mga Martial Arts movies? Di po ba kalimitan, may isang lugar kung saan duon nakaratira ang isang Martial Arts Master at sa kanyang bakuran naroon nagsasanay ang kanyang mga taga-sunod upang maging kasing-galing ng kanilang tagapagturo, ang kanilang “Master”. Madalas ang lugar pa ngang ito tinatawag sa pangalan ng tagapagturo nito, House of the Druken Master o House of the Cloak Dagger at kung sinoman ang nagnanais na matuto ng martial arts, kinakailangan puntahan niya ang bahay na ito ng isang master upang duon manirahan, samahan ang kanyang tagapagturo at balang-araw maging katulad na kanyang Master.

Malapit po ang larawang ito sa Hesus na ipinapakita sa atin ni Mateo, Lucas, Marcos at Juan. Para sa kanila, si Hesus ang kanilang tagapagturo, ang kanilang Master. Ngapala, hindi po Martial Arts ang itinuro ni Hesus. Sa isang Hudyong komunidad, hindi po pagpapagaling sa larangan napapakipaglaban ang binibigyan ng pansin at kinilala bilang isang dakilang gawin. Ang Rabbi po ang mga Hudyo ang tagapagturo sa Israel kung paano mabuhay ng naaayon kay Yahweh na kanilang Dios. Kinikilala po itong isang dakilang gawin at ministero kaya’t kung sinoman ang nag-nanais na matutong mabuhay ng naayon kay Yahweh, kailangan po nilang samahan at sundan ang kanilang Rabbi. Duon matututo silang maging katulad na kanilang taga-pagturo at balang-araw magiging katulad din sila ng kanilang Master, ng kanilang Rabbi.

Marami ang nahihirapang tanggapin ang ganitong larawan ng Dios na ipinakita ni Hesus. Sapagkat marami sa atin ang nasanay sa larawan ng Dios na kung hindi bata, eh isang kawawa, nahirap ma-imagine ang isang Dios na laging mong kasama at nagsasanay sa iyo upang maging katulad niya. Marami ang nahihirapan itong tanggapin sapagkat kung si Hesus ang Rabbi, ikaw ang taga-sunod, kung siya ang taga-pagturo, ikaw mag-aaral, kung siya ang may kontrol sa buhay mo, hindi ikaw ang mga kontrol nito. Ayaw po natin ng isang Dios na nagsasalita at tumatawag sa iyo na sundin mo ang bagay na ginagawa niya. Mas gugustuhin ng karamihan ang isang sanggol na hindi nagsasalita kundi tayo ang nag-aalaga.

Natagalan po ang inyong lingkod bago ko tuluyang naiintidihan ito. Nung mabasa ko ang mga salita ni Hesus, “Sundan mo ako”, nagdalawang-isip po ako. Kung tutuusin hindi ko po inakala na aabot po ako sa punto na pati pag-pastor sabihin niya sa akin, “Sundan mo ako”. Ngunit naunawan na po ng inyong lingkod na si Hesus ang Rabbi at ako ang taga-sunod. Naintindihan ko po na hindi po niya ako tinatawag sa isang lugar kung saan siya mismo hindi pa nakapupunta. Sapagkat ang tawag ng paglilingkod ang tawag ng pagsunod. Tumugon po ang inyong lingkod sa tawag ng paglilingkod sapagkat ito ang tawag ng pagsunod.

Sa pagtatapos, nais ko pong basahin ang kwento nung tawagin ni Hesus ang kanyang mga alagad sa Mateo 4:18-21. At habang nagbabasa ako, nais ko pong hilingin na isipin natin naroroon tayo sa eksena. Imagine nagdun ka mismo sa lugar kung saan lumapit si Hesus upang tawagin sila Pedro upang maging taga-sunod niya. Isalarawan po natin sa ating mga isipan ang isang Dios na katulad ni Hesus, isang Rabbi na humihikayat sa sinomang nag-nanais na sundan niya na iwanan nila ang kanilang mga sarili, sundan siya at maging katulad niya.

Mga magula ko’t kapatid, tumatawag po si Hesus na ating Rabbi upang maging taga-sunod niya:

Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na sina Simon, tinatawag na Pedro at ang kanyang nakakabatang kapatid na si Andres. Naghahagis sila ng lambat sa lawa sapagkat mga mangingisda sila. At nagsalita si Hesus sa kanila: Sundan nyo ako at gagawin ko kayong katulad ko mamamalakaya ng mga tao. At dali-dali iniwan iniwan ang kanilang ginagawa at sinundan siya.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: