Posted by: jtflegaspi | September 24, 2008

Plano

          Importante sa isang tao ang magplano bago gumalaw o gumawa ng isang bagay. Sapagkat kung hindi ako magpaplano, maaaring ako ay mabigo. Isang bagay na dapat kong gawin ay lumapit at manalangin sa Diyos, na ituro ang bawat detalye o plano na dapat gawin. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay, dapat Siya ang aking sangguniin sa lahat ng bagay. Kailangan kong humingi sa Panginoon ng paggabay at pagsama sa aking pagpaplano. Kung kasama ko ang Diyos sa aking pinaplano, sigurong tagumpay ang aking pinaplano at magiging tagumpay ang aking gagawin. Kung hindi ko naman isinangguni sa Panginoon ang anumang plano, walang mangyayari. Sapagkat, una ako ay umaasa sa aking sariling kakayahan at hindi ko kaya. Dapat din na iayon ko ang aking plano sa plano ng Diyos. Mahalaga na ang plano ko ay nakaayon sa plano ng Diyos sapagkat kung kasama ko ang Diyos, paano ako mabibigo? Isa pa, ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod hindi ang aking kalooban. Sapagkat Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, kaya dapat kong sundin ang Kanyang kalooban, sapagkat alam Niya ang makakabuti sa akin.

 

          Ako bago ko gawain ang isang bagay, nananalangin muna ako sa Panginoon upang humingi ng patnubay sa bawat detalye na dapat kong gawain. Kapag nagplano ako, hindi ako matatambakan kasi, inaalam ko muna ang unang dapat tapusin at ano ang kailangang tapusin. Halimbawa sa eskwelahan, maraming mga projects, assignments, case studies, reports na pinagagawa. Minsan pa nga nagkakasabay na. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananalangin ako sa Panginoon na tulungan ako na magawa at matapos ko ang lahat ng ito. Kapag naplano ko na ang unang dapat gawain at ipasa, sisimulan ko nang gawain, at sa tulong ng Panginoon, magagawa at matatapos ko ang anumang pinagagawa sa akin. Kagaya ng ginawa kong case study sa eskwelahan, una sa tingin ko, mahirap. Pero nanalangin ako sa Panginoon at humingi ng tulong at nagplano ako kung paano ko gagawain. Makaraan lamang ang ilang araw, nagulat ako sapagkat tapos na ang aking case study, hindi dahil sa marunong o magaling ako, kundi tinulungan at sinamahan ako ng Panginoon sa pagpaplano at upang magawa at matapos ko ang aking case study. Salamat sa Panginoon, dahil naipasa ko ang aking case study.

Advertisements

Responses

  1. Wala ka pa bang feasibility study on how to run a church?

    GO Pastor James!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: