Posted by: jtflegaspi | September 24, 2008

Pagsubok (1 Corinto 10:13)

          Ang bawat tao ay dumadaan sa iba’t-ibang mga pagsubok. Ito ay pagsubok sa pamilya, kaibigan, pag-aaral o pagtatrabaho at maging sa buhay espirituwal. Ngunit sa anumang pagsubok na aking harapin, kung kasama ko ang Diyos hindi ako mabibigo kundi mapagtatagumpayan ko ang lahat ng pagsubok. Kung ako man ay madapa, hindi ako basta mabubuwal kundi sa tulong at pagsama ng Panginoon ako ay makakabangon.

 

          Para sa akin napakapalad ng isang tao na may kasama sa pagharap sa pagsubok, maaaring pamilya, kaibigan, kapwa mananampalataya. Pero sapat na ba ito para masabi na mapalad ang isang tao? Maaaring oo, ngunit mas mapalad ang isang tao na humaharap sa mga pagsubok na kasama ang Diyos. Isa sa mga dahilan ay makakayanan at mapagtatagumpayan niya ang lahat ng pagsubok at problema. Anumang pagsubok, magaan man o mabigat, madali man o mahirap, sa Panginoon walang imposible. Sapagkat sa Panginoon, makakayanan Niya ang anumang pagsubok at pagtagumpayan iyon at maging ikaw ay kaya Niyang tulungan at samahan upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok at problema. Maraming mga pamilya ay may mga problema sa loob ng pamilya, kagaya ng paghihiwalay o pag-aaway ng mga magulang at pagbibisyo at pagloloko ng mga anak. Kung ilalapit at aanyayahan nila ang Panginoon na maging kasama at kabahagi sa anumang problema at pagsubok, siguradong sila ay makakasumpong ng kapahingahan, kapayapaan at malulutas nila ang kanilang problema. Sa problemang pinansyal naman, may kilala akong misyonero na kung saan-saan na nakapunta. Maraming pagsubok na ang dumating sa kanyang buhay, gaya ng pagbibiyahe ng walang pera sa bulsa at ma-delay ang pasaporte niya at ng kanyang mga kasamahan sa misyon. Sa panahong nangyayari ang mga pagsubok na ito, siya ay walang tigil sa pananalangin kasama ang iba pang kasamahan at ipinagkakatiwala sa Panginoon ang kanyang expenses sa pagmimisyon at pagre-release ng passports at documents niya at ng kanyang mga kasamahan. Dahil kasama niya ang Diyos sa kanyang pagmimisyon, sumasakanya ang Diyos at nananalangin siya sa Diyos, bago dumating ang kanyang flights o paglalakbay, pinagkakalooban siya ng Panginoon ng kanyang pangangailangan at may magbibigay sa kanya ng pera o magpapadala para sa kanyang gastusin sa pagmimisyon at ang passports at documents niya at mga kasama ay mare-release. Ang taong ito ay hindi natatakot na bumiyahe ng walang pera sapagkat naniniwala at nanampalataya siya na hindi siya papabayaan ng Panginoon at ang Panginoon ang magkakaloob ng kanyang pangangailangan. Anumang pagsubok na dumating sa buhay ng taong ito, napagtatagumpayan niya iyon sapagkat kasama niya ang Diyos, sumasakanya ang Diyos, mayroon siyang malapit na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panananalangin at nananampalataya siya sa Diyos na magkakaloob ng kanyang pangangailangan. Ang kwentong ito ay tunay na pangyayari.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: