Posted by: jtflegaspi | September 24, 2008

Jose (Genesis 39)

          Si Jose ay isang halimbawa ng taong namumuhay na kasama ang Diyos. Sa lahat ng kanyang ginagawa, siya ay nagtatagumpay kaya naman siya ay ginawang katiwala sa lahat ng ari-arian ni Potifar, ang kapitan ng mga kawal sa palasyo. Si Potifar ay may asawa, at isang araw niyaya nito si Jose na magsiping. Ngunit tumanggi si Jose. Para kay Jose, natatakot siyang magkasala sa Diyos at kay Potifar, na malaki ang tiwala sa kanya. Makailang ulit pang nag-aya ang asawa ni Potifar, ngunit tumatanggi si Jose. Hanggang isang araw, inaya ulit ng asawa ni Potifar si Jose, ngunit si Jose ay tumakbo at naiwan ang balabal niya. Nagsumbong ang babae, na tinangka siyang pagsamantalahan ni Jose, kaya nagalit si Potifar at ipinahuli at ipinakulong si Jose. Sa loob ng bilangguan ay hindi pa rin iniwan ng Diyos si Jose at si Jose ay napiling mamahala sa mga bilanggo. Maging ang bantay ay hindi nakikialam sa pasiya ni Jose, sapagkat alam niyang kasama ni Jose ang Diyos sa lahat ng bagay.

 

          Nakita ko sa buhay ni Jose na posible  ang mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos o iyong hindi magkasala o makaiwas sa kasalanan. Ayon sa mga naririnig ko sa iba’t-ibang mga tao, imposible ang mamuhay na katulad ng pamumuhay ni Jose. Pero sa tingin ko, kung kasama ko ang Diyos, mapapagtagumpayan ko ang lahat ng bagay, pati ang pag-iwas sa kasalanan at pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Kailangan humingi ako ng tulong sa Panginoon na mapagtagumpayan ang pag-iwas sa kasalanan at kailangan kasama ko Siya. Hindi ako iiwas para masabing matuwid ako, kundi upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi rin ako iiwas sa kasalanan dahil sinabi ng nanay o ng matatanda o ng sino pa man, kundi iiwas ako na kusang-loob kong gagawin at hindi napipilitan lamang. Kagaya ni Jose na napagtagumpayan ang tukso at kasalanan dahil kasama niya ang Diyos at dahil doon siya ay kinalugdan ng Diyos at hindi siya iniwan kailanman.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: