Posted by: lmfilio | June 7, 2008

Ang Pananampalataya ng mga Matatanda nuong una

Ngayon, ang pananamapalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ng magandang patotoo ang matatanda noong una

Sa Mga Hebreo 11:1-2

Malimit akong pagsabihan ni Nikki kapag naririnig niya akong nakakamali sa pagpagbigkas ng mga salita. At dahil akong isang Mapuan Engineer at siya ay Mascom from U.P., lagi kong tinatanggap ang kanyang pagtutuwid. Ngunit upang mas lalo kong matiyak kung tama sya siya at mali ako. Nais kong subukin ito ngayon sa atin ngayong umaga:

Ano ang tamang pagbigkas ng mga salitang ito?

1. Green Menggo o Green Manggo

2. Twenty Pesos or Twainty Pesos

3. Buendya or Buendia

And as always: Tama si Nikki at mali ako.(Haha)

Pero pakunswelo ko sa sarili ko, lagi kong sinasabi sa kanya na di bale nang magkamali sa pagbigkas ng mga salita, wag lang magkamali sa pag-unawa sa ibig sabihin sa likod ng mga salita at dito ko naman siya madalas pagsabihan. (Naks) Ang pagtuklas sa mas malalalim na pakahulugan ng mga bagay-bagay para akin ang pangunahing dahilan kung bakit ninais po ng iyong lingkod na pagusapan ngayon umaga ang topic ng ating pastor nuong nakaraang linggo, ang “Spiritual Transformation”.

Ayon sa latest post niya sa kanyang blog: “Spiritual Transformation is the one-year goal of the Baclaran Unida Church.” And I couldn’t agree more. I was supposed to preach a two-part series about the whole story of the Bible but I couldn’t resist the prompting of God’s spirit on me to emphasize this further with everyone today.

Ngunit upang pagusapan ang tungkol sa “Pagbabagong-buhay”, di ko maiiwasang hindi pag-usapan ang sarili kong buhay at bagamat ito ay mga personal na mga bagay, ito’y di ko maiituring pribado bagkus pang-publiko o hayag sa ating lahat. Maituturing kong marami na ang nagbago sa aking buhay: may pamilya na ako, isang maganda asawa at malulet na poging anak, may isang “secure” na trabaho. Masasabing kong hindi na ako ang dating Nino nuon na marahil na kilala nang karamihan sa atin ngunit ang mga pagbabagong ito, tulad ng aking pangalan ngayon, “Lance”, ay mga bunga lamang ng isang mas mahalagang bago. At ito ay ang pagbabago sa aking “puso”.

Although some might expect that I will be where I am right now, preaching on this pulpit, because I’m a pastor’s son and my parents reared me this way but I must confess that personally, I never thought I would have a “heart” for this. Somewhere along the way, in my mid-twenties, 10 years after I made my verbal confession of sinner’s prayer, the life that I was living although at first being influenced by parents, made sense to me. I began to notice that it was more than my parents prompting during my formative years but it was literally JESUS himself who was and who is leading me and bringing me unto himself. The “faith” of my family has become real life for me because ceased to be just merely a “religion” my family was just into but rather as something symbolic which pointed me to the real thing and It was Jesus.

Ang pangunahing pagbabagong ito ang tumulak sa akin upang tuklasin, hindi lamang tamang pagbigkas sa lenguahe ng relihiyon ngunit higit pa rito ay ang malalim na pakaluhugan sa likod nito, ang pakikipag-relasyon natin kay Hesus. Ito po ang maging thema ng ating paguusap ngayon umaga ang tuklasin malalim na kahulugan ng pakikipagtipan kay Hesus sa likod ng mga salitang malimit nating marinig sa mga relihiyon at una na dito ang salitang pananampalataya o “faith”.

Sa ating tradisyon dito sa Baclaran, ang salitang pananampalataya ay nakaugalian nang sabihin upang tukuyin ang isang klase ng relihiyon na tingggap ng ating mga magulang. Ang pangunawang ito ay nasa sa likod ng deklarasyon na: “Pinanganak akong Unida, mamatay akong Unida”. I would like first to emphasize that there is nothing with saying it. But I would like to recognize that probably most of our forefather’s may have used this expression and mean it because they understood what it implies which loyal to Jesus himself as a person and more that just loyal to the “church”. And as the newer generation changed the old one, this expression has become less than what it is supposed to mean in it’s essence. At sapagkat ang katapatan o “loyalty” kay Hesus ay naging katapatan sa iglesia, ang pananampalataya ay naging katapatan sa pag-aalaga ng iglesia. Again, I would like to emphasize that there is nothing wrong saying it. Ngunit kung papansinin natin ng mas maigi, ito ay magbubunga na ganitong klaseng deklasyon: “Ang iglesia ito ay ang pinamang pananampalataya ng aking mga magulang”. This radically shifted the order of emphasis on what it means to have “faith”. It began fully in Jesus and his church but then reduced to be just the “church”. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay dating pagkakaroon ng tiwala kay Hesus sa kanyang buhay ngunit ngayon ay napalitan ng pagiging tapat na katiwala ng iglesia. Membership to the church alone became the requirement and a personal relationship with Jesus has become optional

And now as representative of my own generation, I would like to make it clear for the generations that will follow. Just like how our forefathers walked with their God, “faith” has always been more than these things: attending Sunday School, singing in our Choir or fellowshipping with your friends. These are all lifeless activities in which without the reality of Jesus will only point you to the real thing. It is all about having a personal-day-by-day-following-the-way of Jesus Christ, our Lord. Faith means obedience to a person and more than just loyalty to church membership. And this is eternal life: that people know you, the only true God, and that they know Jesus Christ, the One you sent. (John 17:3) And “knowing” it always means more that believing in the Bible. It’s a language used to describe an “intimate relationship”. Faith means having a life-giving intimate relationship with God. And this is what it really meant to be “saved”.

Sa susunod na linggo, tatalakayin naman po natin ang relasyon ng ganitong uri ng pananampalataya o “faith” sa salitang kaligtasan o “salvation”. Ano po bang uri ng kaligtasan ang ating nauunawaan? Paano ba natin ito naipapakita sa ating mga buhay? Tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: