Posted by: jtflegaspi | January 30, 2008

Practicing Disciplines by JT

1. What does discipline means?

Pagdidisiplina o pagsasanay sa sarili na huwag ituon ang isipan o atensyon sa maraming bagay, kundi ituon lamang sa DIYOS. Sapagkat kung isa o konti lamang ang ating ginagawa, nagiging sensitibo tayo sa pagtawag at pagkilos ng DIYOS. Kung bubuksan natin ang puso at diwa natin sa DIYOS, ang pagkilos ng Espiritu ng DIYOS ay maghahari sa ating puso at kaluluwa.

2. Why do we need to train ourselves instead of just trying?

Sa paglilingkod, upang lumago, dapat tayong magsanay na gawin ang paglilingkod ng may kagalakan. Upang magawa natin ito, kailangan natin ng palagiang kagalakan, na nagmumula lamang sa malalim na pagkakilala at personal na relasyon sa DIYOS sa pamamagitan ni JESUS.

3. How can we start doing these disciplines?

  • magtuon lamang sa isang bagay o ituon ang sarili sa DIYOS.
  • unahin natin ang DIYOS ng higit sa lahat.
  • umasa sa DIYOS, huwag sa sariling kakayahan.
  • pagiging bukas ng ating puso at diwa sa DIYOS upang ang pagkilos ng Espiritu ng DIYOS ay maghari sa atin.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: