Posted by: jtflegaspi | January 3, 2008

How to invite others in the kingdom of GOD? by JT

Unang dapat gawin ay ipanalangin ang tao. Ipanalangin na makita niya ang Kaharian ng DIYOS. Halimbawa, ang isang tao ay may problema at parang nanghihina sa pananampalataya, kaysa kausapin ang taong ito, ipanalangin muna at ipakita ang Kaharian ng DIYOS sa kanya. Para makita ng taong ito ang Kaharian ng DIYOS, ipanalangin natin sa DIYOS na makita niya sa buhay natin ang Kaharian ng DIYOS. Kasi, hindi naman makikita ng isang tao ang “physical” na Kaharian ng DIYOS, kung hindi makikita lamang ito sa mga taong pinaghaharian ng DIYOS. Dapat din nating ipanalangin sa DIYOS na makapasok ang mga tao sa Kaharian ng DIYOS. Sapagkat hindi makakapasok ang isang tao sa Kaharian sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan lamang, kung hindi sa pamamagitan lang ng ating PANGINOON. Kapag ang isang tao ay ayaw pumasok sa Kaharian ng DIYOS, huwag nating pipilitin, kung hindi ipanalangin natin sa DIYOS na makita niya ang Kaharian ng DIYOS. Halimbawa, ang isang tao ay ayaw pumasok sa Kaharian ng DIYOS, hindi natin siya dapat pipilitin. Kasi, maaaring napipilitan lamang siya ngunit ayaw niya naman talaga. Dapat mula sa puso, masaya at gusto talaga ang pagpasok sa Kaharian ng DIYOS.

Pangalawang dapat gawin ay magpakita ng mabubuting bagay. Kailangang makita sa buhay natin ang Kaharian ng DIYOS, upang mapapurihan at luwalhatiin ang ating Amang nasa langit (Mateo 5:16). Para makita sa bawat isa sa atin ang Kaharian ng DIYOS, dapat gawin natin ang isang bagay nang mula sa puso at mula sa loob palabas. Halimbawa, sa pagpunta sa gawain ng church, dapat pupunta hindi dahil kailangan, sinabi ng nanay at pinilit, kung hindi pupunta ng mula sa puso at masaya. Dapat din sa paggawa ng mabuti o pagpapakita ng mabubuting bagay, dapat hindi pakitang-tao o naghahanap ng papuri ng tao, kung hindi dapat sa paggawa ng mabuti, dapat mula sa puso, masaya at gawin ng mula sa loob palabas. Dapat munang makita sa buhay natin ang Kaharian ng DIYOS, bago natin mapasunod, maisama at mahikayat ang isang tao sa Kaharian ng DIYOS. Sapagkat hindi mo mapapasunod o mahihikayat ang isang tao kung hindi nakikita sa iyo ang Kaharian ng DIYOS.

 

Huling dapat gawin ay pumili o tumawag ng mga taong tuturuan na mamuhay sa Kaharian ng DIYOS. Kagaya ni JESUS na tinawag ang mga alagad (Mateo 4:18-22) upang ituro ang paghahari ng DIYOS at kung paano mamamuhay sa Kaharian ng DIYOS. Dapat din nating samahan ang isa o maraming tao upang maipakita ang Kaharian ng DIYOS sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay mula sa loob palabas. Dapat din nating samahan ang isa o maraming tao upang turuang sumunod.

Para makahikayat ng mga taong ipapasok o papasok sa Kaharian ng DIYOS, una ipanalangin, ikalawa pakitaan ng mabubuting bagay at huli sa lahat ay turuang mamuhay sa Kaharian ng DIYOS. Kagaya ni JESUS, na ipinalangin ang kanyang mga alagad at mga sasampalataya dahil sa kanilang mga pahayag (Juan 17:20), ipinakita kung paano mamumuhay sa Kaharian ng DIYOS (Mateo 6:1-19) at nagturo (Mateo 5-7). Tayo rin ay tinawag ng DIYOS, sinamahan at tinuruan na sumunod at mamuhay sa kanyang Kaharian.

Advertisements

Responses

  1. When JT emailed this assignement to me, I replied to him that he was able to hit the core message that I’ve been trying to communicate for the past months.

    I would love to hear this preached in our pulpit someday.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: